O nás

Z histórie ...

Už náš pradedo a prababka spolu včelárili na usadlosti Vášárút, kde mali svoj včelín. My sme manželský pár a po ich stopách sme sa vydali až v roku 2012, kedy nás kamarát včelár naviedol na túto cestu. Začalo to 1 ročným externým štúdiom na SOŠ pod Bánošom v roku 2013, ktoré sme úspešne ukončili a začali aktívne včeláriť. Nasledovne sme sa stali súčasťou SZV, absolvovali ďalšie kurzy a školenia spojené s témou včelárenia a stále sa učíme nové veci a radi sa vzdelávame.

Informačný úľ ...

Spoločne s Ing. Ľubošom Határom sa nám podarilo z vlastnej iniciatívy rozbehnúť projekt „Informačný úľ“. Spojili sme teda celosvetovo najpoužívanejší typ úľa s viacerými snímačmi, ktoré získavajú včelársky významné dáta a výstupy sa zobrazujú online na našej stránke. Dúfame, že takto nadobudnuté informácie napomôžu nielen včelárom, ale zaujmú aj širokú verejnosť a priblížia jej tak záhady zo života včiel.

Rodinná včelia farma ...
Kto sme? Sme rodinka Urbanových: Mareček, Aďa, Félix a Hanka, ktorý
popri svojich rodinných radostiach a starostiach sa starajú o cca 30 včelích rodín priamo v meste Nitra v časti Chrenová a v obci Podhorany. Včielkovo je malá rodinná včelia farma, ktorá funguje vyše 9 rokov. Snažíme sa prinášať včelie produkty vyššej kvality s dôrazom na udržateľnosť, ekológiu a bez odpadu. Naša cesta pre vznik občianskeho združenia sa začala v roku 2018, kedy sme začali robiť osvetu ohľadom včiel a včelárenia pre detičky hravou a zážitkovou formou, na základe čoho vzniklo naše občianske združenie v roku 2019. Osvete sa aktívne
venujeme dodnes najmä v materských a základných školách.

Občianske združenie Včielkovo ...

Ciele

Cieľom združenia je (hlavné ciele združenia) :

 • podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania a informovanosti spoločnosti v odbore včelárstva,
 • podpora včelárstva na miestnej i celoštátnej úrovni,
 • zatraktívnenie včelárenia a včelích produktov,
 • podpora zdravého životného štýlu.

Ďalšími cieľmi združenia je:

 • pestovanie medonosných rastlín a ich výsadba, osveta s nimi spojená.

K naplneniu týchto cieľov bude združenie hlavne:

 • včeláriť, starať sa a ochraňovať včely, 
 • podporovať výskum v oblasti včelárenia,
 • robiť osvetu na miestnej i celoštátnej úrovni, usporadúvať workshopy, kurzy a prednášky,
 • modernizovať včelnicu a spracovanie včelích produktov,
 • podporovať význam včelárenia pri opeľovaní rastlín,
 • podporovať zdravý životný štýl formou degustácie včelích produktov,
 • podporovať predaj medu a ostatných včelích produktov priamo od včelára ako lokálneho producenta,
 • pomáhať mladým včelárom pri ich začiatkoch so včelárením formou poradenstva,
 • vyrábať ručne robené výrobky na tému včiel a včelárstva a usporadúvať workshopy a kurzy s tým spojené,
 • pestovať a vysádzať medonosné rastliny a robiť osvetu s nimi spojenú,
 • presadzovať legislatívne zmeny, uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom podporiť včelárenie a ochranu včiel medzi deťmi a mladými ľuďmi.

Za týmto účelom bude združenie spolupracovať s ďalšími právnickými a fyzickými osobami, orgánmi samosprávy, štátnymi a medzinárodnými inštitúciami.

Napísali o nás ...

SME.SK
Na streche univerzity sledujú včely. Spustia aj priamy prenos z úľa

CVTISR.SK
Sledovanie života včiel v meste

PRAVDA.SK
Prežijú včely, ak ich napojíme na internet?

CE TV
SPRÁVY 13.09.2017

RTVS
Správy RTVS

TV NITRICKA
Informačný úľ

SPU V NITRE
Informačný úľ na SPU monitoruje život včiel v mestskom prostredí

TV CENTRAL

http://cetv.sk/index.php/spravodajstvo/item/4154-spravy-26-11-2018

 

NAŠE VEĽKÉ ĎAKUJEME PATRÍ:

Ľubošovi Határovi, skvelému kolegovi a kamarátovi za jeho nápady, kreativitu, technickú podporu pri realizácii tejto stránky ako aj informačného úľa a za nesmiernu vynaliezavosť a trpezlivosť.

Tomášovi Berešovi za grafickú realizáciu nášho oficiálneho loga a etiketky na medíky. Jeho prácu si môžete pozrieť tu: http://tomasberes.com/ a http://www.givememorepixels.com/

Petre Piaterovej, úžasnej priateľke a hobby fotografke, ktorá bola vždy ochotná a trpezlivá pri našich predstavách o produktových fotografiách a jej prácu môžete vidieť v našej fotogalérii.

Ďakujeme vám aj všetkým priateľom, rodine a známym za akúkoľvek podporu. Všetkých si nesmierne vážime.

Včielkovo